Sitemap| Home
© Pro BUSINESS 2004

Pro BUSINESS digital printing Polska Sp. z o.o.
ul. Manewrowa 6/10
92-517 Łódź

Kierownictwo: Ulf - G. Lang
Kierownictwo: Klaus Hens

Tel.: +48 42 290 96 06
Fax: +48 42 290 96 06
E-mail: lodz@pro-business.com
NIP: 982 03 24 841
Regon: 100002645
Oświadczenie o ochronie danych

Prawo do ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych jest dla naszej firmy istotną kwestią.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Pro BUSINESS wyłącznie w zakresie, w jakim wyraźnie i w sposób jednoznaczny dopuszczają to obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych regulacje prawne.

Używamy Państwa danych jedynie do podtrzymywania i wzmacniania wspólnych kontaktów, podczas realizowania Państwa zamówień, świadczenia usług, przekazywania informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach, o naszej firmie i ofertach lub z innych uzasadnionych powodów wymaganych przez prawo.

Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przekazu danych używamy protokołu SSL (Sockets Layer Software), który jest praktycznym wykorzystaniem algorytmów i służy do bezpiecznej komunikacji w sieci Internet.